Helen & Hard vant bolig-konkurranse

Tre team har konkurrert om å tegne et klimavennlig boligbygg med nytenkende boligløsninger for OBOS Nye Hjem. På FutureBuilt-konferansen i Sandvika torsdag ble det klart at det er Helen & Hard som går seirende ut av konkurransen.

Code Arkitektur, FUTHARK og Helen & Hard har alle levert forslag for boligene i Våronnveien 17 på Manglerud i Oslo – tre prosjekter og tre helt forskjellige konsepter. Helen & Hard vant med forslaget Våronna nabolag.

– Helen & Hard har presentert et forslag som tilpasser seg naboene på en fin måte. Bygget er tiltalende og vi tror det kan bli et positivt og etterlengtet tilskudd til bomiljøet på Manglerud. Det er ikke en fasit, men forslaget viser robuste og tilpasningsdyktige løsninger som lar seg forme videre. Totalt er Våronna nabolag et prosjekt som vi tror vil vekke interesse, og det vil være en del OBOS sin miljøstrategi og ambisiøse visjon – bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer, sier Arvid Rosvold, prosjektleder i OBOS Nye Hjem og juryleder for konkurransen.

ye miljøambisjoner

Programmet for Våronnveien 17 har utfordret konkurransedeltagerne til å tenke nytt, og det var mange krav som skulle innfris:

  • boligblokk i massivtre
  • nesten nullenergibygg
  • parkering redusert til en bilpool med to el-biler
  • gode sykkelfasiliteter
  • nytenkning på boligkvalitet med effektiv plassutnyttelse
  • gode felleskapsløsninger
  • gode utearealer på en liten tomt og bruk av blågrønn faktor

I følge juryen er vinnerprosjektet et sterkt sosialt konsept som dyrker den sosiale boformen i alle ledd. Bygget tilbyr fellesareal med flotte kvaliteter på bakkeplan både for beboere og naboer i området, og takterrasser bidrar til å gi et mangfold av uterom med ulike kvaliteter. Solceller gjør at taket også brukes som energikilde.

Fra FutureBuilt satt fagrådgiver Ulla Hahn i juryen, og hun mener miljøambisjonene OBOS Nye Hjem har, er et viktig signal også for andre utbyggere.

– OBOS Nye Hjem markerer seg i år med flere ambisiøse miljøprosjekter. Vi er veldig glade for å kunne samarbeide om denne innovative konkurranse for boliger på Manglerud sier Ulla Hahn.

Fakta om Våronnveien

Våronnveien 17 er en hjørnetomt mellom blokkene til Plogveien Borettslag, et borettslag fra 1960 med 19 blokker og 464 leiligheter. Her har det tidligere stått et mindre næringsbygg som huset blant annet videobutikk og solstudio. Tomten har stått ubebygd siden 2009 etter at bygget brant ned. Tomten ligger nær kollektivknutepunkt og butikker, bare 300 m fra Manglerurd T-banestasjon og Manglerud senter.

Her kan du se prosjektene:

Langs
FUTHARK

 

Hel ved
Code: arkitektur as

 

Våronna nabolag
Helen & Hard

 

Her finner du juryrapporten.