FutureBuilt-TV

Gikk du glipp av et av vårens frokostmøter? Eller har du kanskje en favorittforedragsholder du ønsker å høre om igjen? Nå har du muligheten! Nedenfor finner du filmer og presentasjonene fra alt vi har foreviget fra 2015 til i dag. God fornøyelse!

2021

MUNCH - frokostmøte og omvisning 

60 meter høyt, kledd i resirkulerte aluminiumsplater og med en karakteristisk knekk i toppen, har MUNCH blitt Bjørvikas nye signalbygg. Arkitektene Juan Herreros og Jens Richter fra estudio Herreros forteller om konsept og visjoner for det nye museet. Filmen ble vist på arrangement MUNCH 5. november.
Se intervju med Herreros og Richter her.

Digital byggeplassbefaring

Bli med på digital byggeplassbefaring til Fornebu! Oksenøya barnehage, Oksenøya skole og Oksenøya bo- og behandlingssenter bygges i treverk og med ekstrem lavkarbonbetong, og prosjektet har fått den høyeste miljøsertifiseringen for prosjekteringsfasen i Norge - BREEAM-NOR Outstanding.
Se befaringen her.

Frokostmøte: Slik bestiller du en solid ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging er et verktøy for deg som vil finne gull i gamle bygg. På frokostmøtet tok vi et dypdykk i veilederen fra Statsbygg og Grønn Byggallianse for bestilling av ombrukskartlegging. Du får også høre om ulike erfaringer med ombrukskartlegging i foregangsprosjekter. Frokostmøtet ble arrangert av FutureBuilt i samarbeid med Grønn Byggallianse og Statsbygg.
Se webinaret her.

Frokostmøte: Smultring Oslo #4 Case Grønlikaia

Hvordan ser byutviklingen og arkitekturen ut når vi legger hele bredden av bærekraftbegrepet til grunn, både sosiale og økologiske, lokale og globale perspektiver? Og: Hvordan kan «smultring-økonomien» bidra inn i konkrete byutviklingsprosjekter?
Se webinaret her.

Frokostmøte: Urbant landbruk i vekst: Hvordan legge til rette for urbant landbruk i byutviklingen?

Fremtiden vil kreve bærekraftige og blågrønne byer og urbant landbruk er en del av løsningen. I frokostmøtet så vi nærmere på hvorfor og viste inspirasjon fra noen som vet hvordan.
Se webinaret her.
Se film fra Økern Portal her.

Omvisning Kristian Augusts gate 23

Bli med på digital byggeplassbefaring til Kristian Augusts gate 23 i Oslo! Bygget ble oppført i 1950, og fasaden er vernet etter plan- og bygningsloven. Höegh Eiendom har rehabilitert bygget med utgangspunkt i FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Jennifer Lamson, Höegh Eiendom; Jonny Fjelstad, Seltor og Kristine Bekkelund, Multiconsult tar deg med på omvisning rundt i bygget.
Dato: 2. juni 2021
Se webinaret her.

Frokostmøte: Urban klimainnovasjon

Norge skal slutte med klimagassutslipp i løpet av 30 år. Oslo skal gjøre det på 10. Det krever innovasjon herfra til månen og tilbake. Men hvordan skal vi gå fram? Hvordan rigge oss for radikal innovasjon i byutvikling og arkitektur, mobilitet og ressursforvaltning? Vi har spurt noen eksperter om råd.
Dato: 19. mai 2021
Se webinaret her.

Smultring Oslo #2: Doughnut Economics

Kate Raworth presenterer smultringmodellen med fokus på bygg- og eiendomsnæringen. I tillegg kan du også høre om eksempler fra Amsterdam og Oslo.
Dato: 29. april 2021
Se webinaret her (Facebook).

Omvisning Kristian Augusts gate 13

Bli med på lang omvisning i Kristian Augusts gate 13  (30 min)

Bli med på kort omvisning i Kristian Augusts gate 13  (10 min)

Dato: 23. april 2021

Åpning av Kristian Augusts gate 13

Kristian Augusts gate 13 har satt ombruk på agendaen i byggebransjen. Vi byr på digital snorklipping ved kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, dypdykk ned i sirkulære erfaringer pluss høytidelig overrekkelse av FutureBuilt-plaketten ved Rasmus Reinvang, byråd for byutvikling i Oslo.
Dato: 23. april 2021
Se webinaret her.

Frokostmøte: Kvalitet i arkitektur og byutvikling

Våren 2021 utviklet FutureBuilt kriterier for kvalitet i arkitektur og byutvikling, og siden kvalitet ikke kommer med to streker under svaret, spurte vi bransjen til råds. Dato: 24. mars
Se webinaret her.

Seminar: Sirkulære Fornebu

Sirkulære løsninger i bygg og i nabolag er tema for dette webinaret. Hør om flere fine prosjekter med adresse Fornebu og om hvordan en forhenværende flyplass kan bli et fremtidig utstillingsvindu for sirkulær byutvikling.
Dato: 9. februar 2021
Se webinaret her

.

2020

Frokostmøte: Sosial bærekraft

På dette frokostmøtet dykker vi  ned i begrepsbruken som brukes når det snakkes om sosial bærekraft, presentere eksempler fra kommuner og utbyggere, få innblikk fra forskning og piloter og diskutere metoder og prosesser.
Dato: 10. november 2020
Se webinaret her.

Frokostmøte: Ekstrem lavkarbonbetong

På dette frokostwebinaret presenteres erfaringer, resultater og løsninger med bruk av «slaggbetong» i utvalgte FutureBuilt prosjekter – betong med halverte utslipp sammenlignet med «normal lavkarbonbetong klasse B».
Dato: 2. november 2020
Se webinaret her her.

Deichman i dybden

I filmen "Deichman i dybden" blir du tatt med på omvisning i det nye biblioteket i Bjørvika av biblioteksjef Knut Skansen, arkitektene Einar Hagem og Marius Mowé og interiørarkitektene Silje Brænde og Are Fredrik Berg.
Dato: 28. oktober 2020
Se filmen her.

Frokostmøte: Grønn mobilitet

Frokostmøte om bærekraftig bevegelighet, helelektrisk transport på Fornebu, svenske forbilder, siste nytt fra forskningsfronten, smarte strategier og grønn mobilitet i sub-urbane strøk.
Dato: 20. oktober 2020
Se webinaret her.

Introduksjonswebinar til FutureBuilt Zero

Når FutureBuilt 2.0 sparkes i gang i 2021, skjer det med enda mer ambisiøse mål. FutureBuilt ZERO er et bud på hvordan Paris-målene kan operasjonaliseres og byggenæringen svare på utfordringen. Dette webinaret er for deg som vil ligge et klimavennlig hestehode foran.
Dato: 13. oktober 2020
Se webinaret her.

Nær-nullenergiboliger i Asker

Nær-nullenergiboliger med forenklede ventilasjonsløsninger og innovative trebaserte løsninger i konstruksjoner og inn- og utvendig overflater. Bli med på digitalt besøk til leilighetene for unge voksne med nedsatt funksjonsevne.
Stikkord: nær-nullenergi, tre
Dato: 3. september 2020
Se befaringen her.

Sirkulære byer

Lineære bruk-og-kast-byer verden over sluker 70% av våre naturressurser, produserer 50% av avfallet og 80% av klimagassene. Det skal vi endre på. På denne XL-utgaven i vår frokostmøteserie sveiper vi bredt og presenterer både top-down strategier og konkrete løsninger for sirkulære byer.
Stikkord: sirkulære løsninger, materialkretsløp, vann, avfall, masser
Dato: 9. juni 2020
Se alle foredragene her.

Gammelt og grønt? Klimavennlig rehabilitering og transformasjon

For at bygg skal få lang levetid må de kunne tilpasses nye behov, ny bruk og nye ønsker. Hvilke strategier kan vi bruke når vi transformerer eller rehabiliterer bygningsmassen for at resultatet skal bli klimavennlig? På frokostwebinaret kan du høre dem som viser vei og stiller klimakrav når eksisterende bygg og områder skal utvikles.
Stikkord: gjenbruk, ombruk, transformasjon, klima
Dato: 27. mai 2020
Se foredragene her.

Digital byggeplassbefaring til Kristian Augusts gate 13

Omvisning i et ambisiøst ombruksprosjekt der Entra bygger Norges første sirkulære bygg etter FutureBuilts kriterier.
Dato: 14. mai 2020
Varighet: 30 minutter
Stikkord:sirkulære bygg, design for demontering, gjenbruk, ombruk, materialkretsløp
Se byggeplassbefaring her .

Delingsøkonomi og bærekraftig byutvikling

Delingsøkonomien er blitt populær og vokser i alle retninger. Hva er gevinsten når ressurser og ting deles? Er deling et viktig skritt når vi skal bevege oss til en mer bærekraftig livsstil? Frokostmøtet byr på forskning og bygde eksempler på delingsøkonomi i praksis.
Stikkord: delingsøkonomi, fellesløsninger, arealøkonomi, delingsløsninger, nye boformer, bærekraft
Dato: 28. april 2020
Se foredragene her.

Lavkarbo byggematerialer

10 år med klimagassregnskaper. Hva har vi lært? Vi gjør opp status for den pågående klimadugnaden i byggenæringen og gir deg både matnyttige materialstrategier og hårete favorittprodukter.
Stikkord: materialbruk, tre, betong
Dato:25. februar 2020
Se foredragene her.

Byøkologi og klimatilpasning

Bynatur skaper gode rammer for et aktivt byliv og bidrar til å skape en robust og klimatilpasset by som er motstandsdyktig ovenfor framtidens utfordringer. Men hva er egentlig status for biologisk mangfold i by? Hvilke trusler står bynaturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta og supplere den?
Stikkord: biologisk mangfold, bynatur, byøkologi, klimatilpasning, overvannshåndtering, pollinerende løsninger, grønne tak
Dato: 4. februar 2020
Se foredragene her.

 

2019

Nær null og pluss - hva kommer nå?

Det er fem år siden de første nær null- og plussenergibyggene i Norge sto ferdig. Hør om erfaringer fra FutureBuilt, Powerhouse og FME ZEB/ZEN og bli med oss å se inn i framtiden.
Stikkord: energi, plussenergi, nær-nullenergi
Dato:12. desember 2019
Se foredragene her.

Erfaringer med sirkulære bygg

FutureBuilt lanserte i januar 2019 Kriterier for sirkulære bygg. Disse blir nå testet ut i flere sirkulære FutureBuilt-prosjekter. På frokostmøtet vil du høre om erfaringer og løsninger fra de første pilotbyggene, og om sirkulære case og initiativer fra utbyggere, entreprenører og nye aktører.
Stikkord: sirkulære bygg, materialkretsløp, gjenbruk, ombruk, upcycle
Dato:21. november 2019
Se foredragene her.

Kan vi bygge oss til mer natur i byen?

All menneskelig arealbruk påvirker naturmangfoldet. Hva skal til for at bygg og eiendomssektoren bidrar til økt insekt, fugle- og planteliv? Og hvordan er naturmangfold viktig for bygg- og eiendomssektoren? Burde økt naturmangfold settes som en forutsetning for fremtidens bygg- og eiendomsutvikling?
Stikkord: biologisk mangfold, klimatilpasning, overvannshåndtering, pollinerende løsninger
Dato: 6. september 2019
Se foredragene her.

Design for demontering og ombruk

Fleksibilitet og endringskapasitet er to kvaliteter som står høyt i kurs både for byggherrer og leietakere. Med gryende interesse for sirkulære bygg, er også endringsevne for å sikre optimalisering av bygg og materialer et mål. Hva er design for demontering i Norge anno 2019? Hva er det som gjør dette til en interessant strategi for sirkulære bygg? Og hvordan legge til rette for design for demontering i praksis?
Stikkord: sirkulære bygg, design for deconstruction, demontering, gjenbruk, ombruk, upcycling
Dato: 6. juni 2019
Se foredragene her.

Hva vil det si å ha gode dagslysforhold i bygg?

Forskning viser at manglende tilgang på dagslys skader helsa, og at utsyn mot natur og grøntarealer er bra for oss. På frokostmøtet vil du få høre hvordan det har blitt lagt til rette for gode dagslysforhold i to FutureBuilt-prosjekter, samt erfaringer fra Arbeidstilsynet og en dagslysekspert.
Stikkord: dagslys, utsikt, helse
Dato: 2. april 2019
Se foredragene her.

 

2018

Bærekraftig liv mellom husene

Det finnes byer, bydeler og områder som vi besøker om og om igjen, tilbringer mer tid i og føler oss mer vel i enn andre steder.  Hvorfor utgjør det så stor forskjell for oss, og hva gjør et sted mer attraktivt enn et annet? På dette frokostmøtet deles kunnskap og eksempler på bærekraftig liv mellom husene.
Stikkord: bærekraft, byliv, bolig, kvalitet
Dato:  24. oktober 2018
Se foredragene her.

FutureBuilt2018

Framtiden er urban, klimanøytral og sirkulær. Men mest av alt; den er hva vi gjør den til. Til årets FutureBuilt-konferanse har vi invitert et knippe forelesere som med tydelige visjoner og stor lidenskap driver fram endring i byene våre – mot en mer bærekraftig framtid.
Stikkord: levende byer, grønn mobilitet, sirkulær ressursbruk og klimaledelse
Dato: 7. juni 2018
Se alle foredragene her.

Takflater - slik kan det gjøres

Stadig flere byer, kommuner og eiendomsbesittere ser at tak kan tilføre nærmiljøet verdi, fordrøye overflatevann og utnytte solen. Det er mange muligheter ved å ta tak med i tidlig planlegging og som del av strategien for utviklingen av en eiendom. På dette frokostmøtet løfter vi frem gode eksempler på bruk av takflater.
Stikkord: grønne tak, byliv, kvalitet, biologisk mangfold, bynatur
Dato:20. juni 2018
Se alle foredragene her.

Grønne boliger med sorte tall

Hvordan kan man bygge bærekraftige boliger med gode brukskvaliteter og lav miljøbelastning uten merkostnader? Pris og kvalitet blir ofte satt opp mot hverandre. FutureBuilt-erfaringer og andre prosjekter viser at det ikke trenger å være slik. Eksempler og debatt.
Stikkord: bolig, bærekraft, bokvalitet, boligkvalitet
Dato:15. mai 2018
Se alle foredragene her.

Smart og grønn mobilitet

Når all trafikkvekst i byene skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, og delingsøkonomien er en realitet, hvordan endrer dette måten vi må planlegge og prosjektere både områder og det enkelte bygg?
Stikkord: grønn mobilitet, transport, sykkel, mobilitetsplanlegging, kortreiste løsninger
Dato: 24. april 2018
Se alle foredragene her.

Naturligvis  erfaringsseminar

Gjennom prosjektet Naturligvis har vi utviklet nye konsepter for naturlig klimatisering av bygg. To pilotprosjekter står nå klare og et tredje er under utvikling. Her deles kunnskap og erfaringer.  
Stikkord: naturlig klimatisering av bygg, FoU, ventilasjon
Dato: 21. februar 2018
Se alle foredragene her.

 

2017

FutureBuilt2017: Neste stopp 2050

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? Det kan vi, i følge eiendomsbransjens visjoner for 2050. Hvis vi er villige til å ommøblere gatene og bo litt tettere, bruke og produsere energi litt smartere, sirkulere bygg og materialer i stedet for å kaste dem og produsere arkitektur og byggevarer med nullutslipp.
Stikkord: høyhus i tre, sirkulær økonomi, Thomas Rau, nullutslippsbetong, energi
Dato: 8. juni 2017
Se alle foredragene her.

 

2016

FutureBuilt2016: Bilen, biffen, boligen

Kan vi reise, bo og spise oss ut av klimakrisen? På FutureBuilt2016 presenterte vi fremtiden: Den bilfrie byen, den selvbygde byen og den spiselige byen.
Stikkord: urban dyrking, nye boformer, grønn mobilitet, bilfri by, Philippe Crist
Dato: 8. juni 2016
Se alle foredragene her.

 

2015

FutureBuilt2015: Fordi det lønner seg
Det lønner seg å bygge tett, urbant og med høy kvalitet. Det lønner seg å ta toget, sykle og gå. Det lønner seg å bygge plusshus, og det lønner seg å være ledende på miljø. Arkitekter kan gjøre forretning på å stille miljøkrav til sine klienter, og utbyggerne får mer igjen for pengene de investerer i ambisiøse miljøbygg.
Stikkord: lønnsomhet, grønn mobilitet, byutvikling, Janet Sadik Khan, Philippe Rode, Mark Watts
Dato: 3. juni 2015
Se foredragene her.

 

Foto: Tove Lauluten