FutureBuilt-TV

Gikk du glipp av et av vårens frokostmøter? Eller har du kanskje en favorittforedragsholder du ønsker å høre om igjen? Nå har du muligheten! Nedenfor finner du filmer og presentasjonene fra alt vi har foreviget fra 2015 til i dag. Enjoy!

 

2020

Ketil Stoknes på frokostmøte om sirkulære byer (09.06.2020)

Introduksjonswebinar til FutureBuilt Zero

Når FutureBuilt 2.0 sparkes i gang i 2021, skjer det med enda mer ambisiøse mål. FutureBuilt ZERO er et bud på hvordan Paris-målene kan operasjonaliseres og byggenæringen svare på utfordringen. Dette webinaret er for deg som vil ligge et klimavennlig hestehode foran.
Dato: 13. oktober 2020
Se webinaret her.

Nær-nullenergiboliger i Asker

Nær-nullenergiboliger med forenklede ventilasjonsløsninger og innovative trebaserte løsninger i konstruksjoner og inn- og utvendig overflater. Bli med på digitalt besøk til leilighetene for unge voksne med nedsatt funksjonsevne.
Stikkord: nær-nullenergi, tre
Dato: 3. september 2020
Se befaringen her.

Sirkulære byer

Lineære bruk-og-kast-byer verden over sluker 70% av våre naturressurser, produserer 50% av avfallet og 80% av klimagassene. Det skal vi endre på. På denne XL-utgaven i vår frokostmøteserie sveiper vi bredt og presenterer både top-down strategier og konkrete løsninger for sirkulære byer.
Stikkord: sirkulære løsninger, materialkretsløp, vann, avfall, masser
Dato: 9. juni 2020
Se alle foredragene her

Gammelt og grønt? Klimavennlig rehabilitering og transformasjon

For at bygg skal få lang levetid må de kunne tilpasses nye behov, ny bruk og nye ønsker. Hvilke strategier kan vi bruke når vi transformerer eller rehabiliterer bygningsmassen for at resultatet skal bli klimavennlig? På frokostwebinaret kan du høre dem som viser vei og stiller klimakrav når eksisterende bygg og områder skal utvikles.
Stikkord: gjenbruk, ombruk, transformasjon, klima
Dato: 27. mai 2020
Se foredragene her

Digital byggeplassbefaring til Kristian Augusts gate 13

Omvisning i et ambisiøst ombruksprosjekt der Entra bygger Norges første sirkulære bygg etter FutureBuilts kriterier.
Dato: 14. mai 2020
Varighet: 30 minutter
Stikkord: sirkulære bygg, design for demontering, gjenbruk, ombruk, materialkretsløp
Se byggeplassbefaring og påfølgende samtale her 

Delingsøkonomi og bærekraftig byutvikling

Delingsøkonomien er blitt populær og vokser i alle retninger. Hva er gevinsten når ressurser og ting deles? Er deling et viktig skritt når vi skal bevege oss til en mer bærekraftig livsstil? Frokostmøtet byr på forskning og bygde eksempler på delingsøkonomi i praksis.
Stikkord: delingsøkonomi, fellesløsninger, arealøkonomi, delingsløsninger, nye boformer, bærekraft
Dato: 28. april 2020
Se foredragene her

Lavkarbo byggematerialer

10 år med klimagassregnskaper. Hva har vi lært? Vi gjør opp status for den pågående klimadugnaden i byggenæringen og gir deg både matnyttige materialstrategier og hårete favorittprodukter.
Stikkord: materialbruk, tre, betong
Dato: 25. februar 2020
Se foredragene her

Fossilfrie løsninger for plast i bygg

Et plastfritt bygg er ennå vanskelig å tenke seg i den moderne byggebransjen. Til sammen kommer nærmere 10% av klimagassutslippene fra materialbruken i bygg fra plast. På dette frokostmøtet presenteres det siste innen løsninger og leverandører som kan levere fossilfrie plastløsninger innen kort tid.
Stikkord: plast, materialbruk, klimagass, produkteksempler
Dato: 5. februar 2020
Se foredragene her

Byøkologi og klimatilpasning

Bynatur skaper gode rammer for et aktivt byliv og bidrar til å skape en robust og klimatilpasset by som er motstandsdyktig ovenfor framtidens utfordringer. Men hva er egentlig status for biologisk mangfold i by? Hvilke trusler står bynaturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta og supplere den?
Stikkord: biologisk mangfold, bynatur, byøkologi, klimatilpasning, overvannshåndtering, pollinerende løsninger, grønne tak
Dato: 4. februar 2020
Se foredragene her

2019

Camilla Molden på frokostmøte om sirkulære bygg (21.11.2019)

Nær null og pluss - hva kommer nå?

Det er fem år siden de første nær null- og plussenergibyggene i Norge sto ferdig. Hør om erfaringer fra FutureBuilt, Powerhouse og FME ZEB/ZEN og bli med oss å se inn i framtiden.
Stikkord: energi, plussenergi, nær-nullenergi
Dato: 12. desember 2019
Se foredragene her

Erfaringer med sirkulære bygg

FutureBuilt lanserte i januar 2019 Kriterier for sirkulære bygg. Disse blir nå testet ut i flere sirkulære FutureBuilt-prosjekter. På frokostmøtet vil du høre om erfaringer og løsninger fra de første pilotbyggene, og om sirkulære case og initiativer fra utbyggere, entreprenører og nye aktører.
Stikkord: sirkulære bygg, materialkretsløp, gjenbruk, ombruk, upcycle
Dato: 21. november 2019
Se foredragene her

Kan vi bygge oss til mer natur i byen?

All menneskelig arealbruk påvirker naturmangfoldet. Hva skal til for at bygg og eiendomssektoren bidrar til økt insekt, fugle- og planteliv? Og hvordan er naturmangfold viktig for bygg- og eiendomssektoren? Burde økt naturmangfold settes som en forutsetning for fremtidens bygg- og eiendomsutvikling?
Stikkord: biologisk mangfold, klimatilpasning, overvannshåndtering, pollinerende løsninger
Dato: 6. september 2019
Se foredragene her

Design for demontering og ombruk

Fleksibilitet og endringskapasitet er to kvaliteter som står høyt i kurs både for byggherrer og leietakere. Med gryende interesse for sirkulære bygg, er også endringsevne for å sikre optimalisering av bygg og materialer et mål. Hva er design for demontering i Norge anno 2019? Hva er det som gjør dette til en interessant strategi for sirkulære bygg? Og hvordan legge til rette for design for demontering i praksis?
Stikkord: sirkulære bygg, design for deconstruction, demontering, gjenbruk, ombruk, upcycling
Dato: 6. juni 2019
Se foredragene her

Hva vil det si å ha gode dagslysforhold i bygg?

Forskning viser at manglende tilgang på dagslys skader helsa, og at utsyn mot natur og grøntarealer er bra for oss. På frokostmøtet vil du få høre hvordan det har blitt lagt til rette for gode dagslysforhold i to FutureBuilt-prosjekter, samt erfaringer fra Arbeidstilsynet og en dagslysekspert.
Stikkord: dagslys, utsikt, helse
Dato: 2. april 2019
Se foredragene her

 

2018

Philippe Crist på FutureBuilt2018

Bærekraftig liv mellom husene

Det finnes byer, bydeler og områder som vi besøker om og om igjen, tilbringer mer tid i og føler oss mer vel i enn andre steder.  Hvorfor utgjør det så stor forskjell for oss, og hva gjør et sted mer attraktivt enn et annet? På dette frokostmøtet deles kunnskap og eksempler på bærekraftig liv mellom husene.
Stikkord: bærekraft, byliv, bolig, kvalitet
Dato: 24. oktober 2018
Link kommer

FutureBuilt2018

Framtiden er urban, klimanøytral og sirkulær. Men mest av alt; den er hva vi gjør den til. Til årets FutureBuilt-konferanse har vi invitert et knippe forelesere som med tydelige visjoner og stor lidenskap driver fram endring i byene våre – mot en mer bærekraftig framtid.
Stikkord: levende byer, grønn mobilitet, sirkulær ressursbruk og klimaledelse
Dato: 7. juni 2018
Se alle foredragene her

Takflater - slik kan det gjøres

Stadig flere byer, kommuner og eiendomsbesittere ser at tak kan tilføre nærmiljøet verdi, fordrøye overflatevann og utnytte solen. Det er mange muligheter ved å ta tak med i tidlig planlegging og som del av strategien for utviklingen av en eiendom. På dette frokostmøtet løfter vi frem gode eksempler på bruk av takflater.
Stikkord: grønne tak, byliv, kvalitet, biologisk mangfold, bynatur
Dato: 20. juni 2018
Se alle foredragene her

Grønne boliger med sorte tall

Hvordan kan man bygge bærekraftige boliger med gode brukskvaliteter og lav miljøbelastning uten merkostnader? Pris og kvalitet blir ofte satt opp mot hverandre. FutureBuilt-erfaringer og andre prosjekter viser at det ikke trenger å være slik. Eksempler og debatt.
Stikkord: bolig, bærekraft, bokvalitet, boligkvalitet
Dato: 15. mai 2018
Se alle foredragene her

Smart og grønn mobilitet

Når all trafikkvekst i byene skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, og delingsøkonomien er en realitet, hvordan endrer dette måten vi må planlegge og prosjektere både områder og det enkelte bygg?
Stikkord: grønn mobilitet, transport, sykkel, mobilitetsplanlegging, kortreiste løsninger
Dato: 24. april 2018
Se alle foredragene her

Naturligvis  erfaringsseminar

Gjennom prosjektet Naturligvis har vi utviklet nye konsepter for naturlig klimatisering av bygg. To pilotprosjekter står nå klare og et tredje er under utvikling. Her deles kunnskap og erfaringer.  
Stikkord: naturlig klimatisering av bygg, FoU, ventilasjon
Dato: 21. februar 2018
Se alle foredragene her

 

2017

Tomas Rau på FutureBuilt2017

FutureBuilt2017: Neste stopp 2050

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? Det kan vi, i følge eiendomsbransjens visjoner for 2050. Hvis vi er villige til å ommøblere gatene og bo litt tettere, bruke og produsere energi litt smartere, sirkulere bygg og materialer i stedet for å kaste dem og produsere arkitektur og byggevarer med nullutslipp.
Stikkord: høyhus i tre, sirkulær økonomi, Thomas Rau, nullutslippsbetong, energi
Dato: 8. juni 2017
Se alle foredragene her

 

2016

Mette Skjold på FutureBuilt2016

FutureBuilt2016: Bilen, biffen, boligen

Kan vi reise, bo og spise oss ut av klimakrisen? På FutureBuilt2016 presenterte vi fremtiden: Den bilfrie byen, den selvbygde byen og den spiselige byen.
Stikkord: urban dyrking, nye boformer, grønn mobilitet, bilfri by, Philippe Crist
Dato: 8. juni 2016
Se alle foredragene her

 

2015

Mark Watts (C40) på FutureBuilt2015

FutureBuilt2015: Fordi det lønner seg
Det lønner seg å bygge tett, urbant og med høy kvalitet. Det lønner seg å ta toget, sykle og gå. Det lønner seg å bygge plusshus, og det lønner seg å være ledende på miljø. Arkitekter kan gjøre forretning på å stille miljøkrav til sine klienter, og utbyggerne får mer igjen for pengene de investerer i ambisiøse miljøbygg.
Stikkord: lønnsomhet, grønn mobilitet, byutvikling, Janet Sadik Khan, Philippe Rode, Mark Watts
Dato: 3. juni 2015
Se alle foredragene her