FutureBuilt-TV

Gikk du glipp av et av vårens frokostmøter? Eller har du kanskje en favorittforedragsholder du ønsker å høre om igjen? Nå har du muligheten! Nedenfor finner du filmer og presentasjonene fra alt vi har foreviget fra 2015 til i dag. God fornøyelse!

 

Hva er FutureBuilt?

Lurer du på hva FutureBuilt er og hvordan FutureBuilt jobber? Nå har vi laget en filmsnutt på drøyt 14 minutter nettopp for deg! Se presentasjon ved Erlend Seilskjær, prosjektleder i FutureBuilt, her.

2024

DEL&LÆR: Bærekraftig trebruk

På dette frokostmøtet dykker vi ned i skogen som økosystem og klimasystem og ser på hvilke konsekvenser dette gir for måten vi henter ut byggematerialer. Vi viser en serie prosjekter som demonstrerer hvordan tre kan brukes på en bærekraftig måte. Og vi får et innblikk i Bergen kommunes trestrategi.
Se arrangementet her.

Tomtesalg som klimastrategi

FutureBuilt-kommunene skal ta en aktiv rolle i å fremskaffe klimaforbilder og utforske handlingsrommet som ligger i eierskap og eiendomsforvaltning. Kjøp og salg av tomter gir muligheter for å realisere kommunale klima- og bærekraftsmål gjennom blant annet salgsbetingelser. På dette seminaret presenterer og diskuterer vi erfaringer med tomtesalg med bærekraftskrav. Får denne type betingelser konsekvenser for kommuneøkonomien, eller kan man få både i pose og sekk; både godt betalt og høy miljøkvalitet? Vi deler erfaringer fra Stavanger og Oslo kommuner og får innlegg fra begge sider av bordet - både utbyggere og kommuner. Etter presentasjonene diskuterer vi handlingsrom og virkemidler og spør oss: Hvorfor gjøres ikke dette oftere?
Se arrangementet her.

Innføringskurs i FutureBuilt ZERO-Bygg

Hvordan bruke FutureBuilt ZERO-Bygg i ulike faser av prosjekteringen – fra tidligfase til dokumentasjon as built? 19. mars arrangerte vi innføringskurs i FutureBuilt ZERO-Bygg med demonstrasjon av beregningsverktøy og rapportering.
Se arrangementet her.

Returtre i praksis

I 2030 kan ombruk av tre bidra til å nå 8 prosent av Norges forpliktelser etter Paris-avtalen. Vi har allerede råvarene og kompetansen for ombruk av tre – nå trenger vi oppdrag. På dette webinaret, arrangert 5. mars, kan du lære mer og bli inspirert. Arrangeres av SirkTRE i samarbeid med FutureBuilt.
Se arrangementet her.

DEL&LÆR: FutureBuilt ZERO - veien mot nullutslipp

Oppdaterte kriterier for klimagassberegninger i FutureBuilt, ny portal og bygde erfaringer var tema for DEL&LÆR torsdag 15. februar.
Se arrangementet her.

Innføringskurs i FutureBuilt Sirkulær - FutureBuilts sirkulære kriterier

30. januar inviterte vi til digitalt innføringskurs i FutureBuilt Sirkulær – kriterier for sirkulære bygg. Innføringskurset henvender seg til deltagere i FutureBuilt-prosjekter som spisser seg på sirkularitet, men også til alle andre som ønsker en velfundert oppskrift på et sirkulært bygg.
Se kurset her.

Plast nok?

FutureBuilts kriterier for plast er allerede tatt i bruk av flere prosjekter. 18. januar inviterte vi til DEL&LÆR for å dele erfaringene vi har gjort så langt. Hvilke løsninger har vi kommet opp med og hvor butter det?
Se arrangementet her.

2023

DEL&LÆR: På vei mot nullutslippsbetong?

8. november inviterte FutureBuilt og Grønn Byggallianse til DEL&LÆR med tema På vei mot nullutslippsbetong? Vi deler erfaringer med nye betongløsninger fra en serie FutureBuilt-prosjekter, det blir crashkurs i lavutslippsbetong, og vi tar fram glasskula og ser på innovative, ultra-lavkarbonbetongløsninger som forventes å komme på markedet om ikke alt for lenge.
Se arrangementet her.

DEL&LÆR: Lavutslippsmaterialer

FutureBuilt og Grønn Byggallianse inviterte 11. oktober til DEL&LÆR om lavutslippsmaterialer, der tematikken fra seminaret Hay & Clay i 2022 ble fulgt opp. Hør om erfaringer fra forbildeprosjekter i FutureBuilt og andre eksempler fra både inn- og utland.
Se arrangementet her.

DEL&LÆR: Sirkulære bygg

Materialbruk i bygg er et av de aller største miljøproblemene i byggenæringen. I årene fremover må vi høste materialene fra eksisterende byer og bygg i stedet for å hente ut jomfruelige materialer. På seminaret 14. september får du presentert de reviderte kriteriene som FutureBuilt stiller for sirkulære bygg samt FutureBuilt Sirkulær, et oppdatert kriteriesett med tilhørende beregningsverktøy. Og selvfølgelig får du se verktøyene i bruk gjennom presentasjoner av de pågående forbildeprosjektene i FutureBuilt. Hva er det siste fra byggeplassene og tegnebordene? DEL&LÆR arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse i forbindelse med Oslo Urban Week.
Se arrangementet her.

Brød & Miljø: Inneklima og ombruk

Vi tilbringer rundt 90 prosent av livene våre innendørs, enten hjemme, i barnehage/skole, på arbeidsplass eller sykehjem. Vi vet barn og unge er blant dem som kommer dårligst ut når det gjelder inneklima, og at helse- og undervisningssektoren har mest å hente på å bedre inneklimaet. Hvordan forbedre inneklima i skoler og barnehager? Lær mer på Brød&Miljø fra 7. september.
Se Brød & Miljø her.

DEL&LÆR: Samspillsentreprise

Hva er samspillsentreprise? Når er samspillsentreprise egnet? Blir det bedre klimaprosjekter om man bruker samspillsentrepriser? Fredag 23. juni inviterte Grønn Byggallianse og FutureBuilt en FutureBuilt-kommune, to FutureBuilt-utbyggere, en arkitekt, to entreprenører og ikke minst en rådgiver med kontrakt og gjennomføringsstrategi i prosjekter som spesialitet til å dele sine erfaringer.
Se frokostmøtet her.

Brød & Miljø: Naturmangfold og arealnøytralitet - hva betyr det i praksis?

På Brød & Miljø 6. juni er fokus på å forstå naturmangfold og arealnøytralitet – også i semi-urbane og rurale strøk. Hva slags virkemidler kan tas i bruk for å tilføre natur økonomisk verdi, og hva er de største utfordringene? Hva slags rolle kan arkitekter ta i møte med disse komplekse og viktige prosessene?
Se frokostmøtet her.

Ombruk i VVS-bransjen

Den grønne, sirkulære bølgen skyller over byggebransjen. I første bølgetopp ser vi krav til ombrukskartlegging skumme, men bakenfor følger en større bølge og omstilling av hele vår verdikjede. Velkommen til vårens viktigste seminar for VVS-bransjen!
Se fagseminaret her.

DEL&LÆR: Verktøy for klimavennlig områdeutvikling

Hvordan planlegge for gode nabolag som også bidrar til reduserte klimagassutslipp? Og hva har størst påvirkning på klimagassutslippene når det kommer til områdeutvikling? FutureBuilt ZERO-O er et rykende ferskt kriteriesett for områdeprosjekter som tar for seg nettopp disse spørsmålene. FutureBuilt og Grønn Byggallianse inviterer til frokostmøte med klimavennlig byutvikling på programmet.
Se frokostmøtet her

Bærekraftig frokost: FutureBuilt i  Bergen

FutureBuilt er endelig etablert i Bergen, og vi spør: Hva betyr det å være et FutureBuilt-prosjekt, og hvilke fordeler ser aktørene i bransjen med å delta i programmet?
Se frokostmøtet  her.

Omvisning Ombygg-teltet

I denne filmen kan du bli med når Ombygg henter sine første materialer til det nye byggevarehuset på Økern for brukte materialer, og du får høre hvorfor det er så viktig at det endelig blir lettere både å lagre og omsette brukte byggevarer. Filmen er laget av FutureBuilt i samarbeid med Sirkulær Ressurssentral, Ombygg og Statsbygg.
Se filmen her.

Fagseminar Ombygg-teltet

Når Sirkulær Ressurssentral nå har åpnet dørene til byggevarehuset Ombygg på Økern, er målet at det skal bli lettere både å lagre og omsette brukte byggevarer. På dette seminaret, som fant sted etter den offisielle åpningen av teltet, tar vi et sirkulært dypdykk. Byggevarehuset Ombygg er en innovasjonspilot i FutureBuilt. Fagseminaret ble arrangert av av Ombygg, Sirkulær Ressurssentral, FutureBuilt og strategiske samarbeidspartnere.
Se fagseminaret her.

Brød & Miljø: Naturmangfold  i by

Å bygge ut og reparere natur er blitt kjennetegnet på innovativ byutvikling. På Brød& Miljø 7. mars kan du høre utbyggere og rådgivere fortelle hvordan deres prosjekter skal bidra til økt naturmangfold, og vi gir også en sniktitt FutureBuilts reviderte kriterier for naturmangfold.
Se  frokostmøtet her.

Mini-seminar:  Skur 38

Ombruk og sirkulærøkonomi står sentralt i den nyskapende rehabiliteringen av Skur 38, hvor det bevaringsverdige havnelageret fra 1915 har fått nytt liv som moderne hovedkontor for Oslo Havn. Her kan du få høre om FutureBuilts tredje sirkulære prosjekt, som hadde offisiell åpning høsten 2022.
Se mini-seminaret her.

Klimanøytrale byer - hvordan løse dette lokalt?

Klimanøytrale byer er viktige for både byggenæringen, energiselskapene, kommuner og innbyggere. Hva er status? "Brød & Miljø" tok en tur til Trondheim i anledning Teknas kursdager, der det denne gangen var fokus på lokale løsninger for klimanøytrale byer. Vi fikk høre fra miljørådgivere, ingeniører og arkitekter, som alle på ulikt vis jobber med klimanøytralitet i norske byer.
Her kan du se Brød & Miljø om klimanøytrale byer.

2022

DEL&LÆR: Hay and Clay

– Da skal jeg puste og pruste og blåse huset ditt ned, sa ulven. Kan vi likevel bygge hus i halm, leire og jord? På seminaret Hay&Clay kan du lære mer om hvilke muligheter som ligger i moderne bruk av disse urgamle materialene.
Se seminaret her.

Se opp! Mulighetene på taket er mange

Målet for frokostmøtet er å øke kunnskapen for byggeiere og andre om hva som kan gjøres med nye og eksisterende tak for å skape merverdi for byggeier, bruker og området rundt. Hva er mulig? Hva koster det? Og ikke minst: Hvordan går man i gang? I samarbeid med Grønn Byggallianse.
Se frokostmøtet her.

SirkTRE setter standarden for ombruk av tre

Skal ombruk av tre bli attraktivt må det bli lønnsomt, og treet må ha minst like høy kvalitet som nytt virke. I SirkTRE jobbes det parallelt med hele spekteret av utfordringer fra det regulatoriske til det praktiske for å oppnå dette. På arrangementet får du en introduksjon til det store bildet før vi ser nærmere på arbeidspakken Standard, resultater og utfordringer og hvordan disse har blitt håndtert. CircWOOD vil dele status på forskningsaktiviteten. Samarbeid mellom SirkTRE, Standard Norge og FutureBuilt.
Se seminaret her.

DEL&LÆR: Plattformer for ombruk

Du har kanskje hørt om Again X, Vriml, Madaster, Material Mapper, Materia, Rehub og Sirkulær Ressurssentral, men vet du hva de kan tilby?  Bli med på morgenmøtet for å lære mer.
Se DEL&LÆR her.

DEL&LÆR: Plusslandskap og regenerativ bynatur

Regenerativ bynatur som suger karbon ut av lufta og gir et positivt klimafotavtrykk over livsløpet. Er det mulig? FutureBuilt ZERO-L er FutureBuilts nye kriterier for klimagassberegning av landskap, bynatur, gaterom og utomhusanlegg. Kriteriene adresserer alle faser i landskapets livsløp, fra bearbeiding av utomhusanlegg med graving og masseforflytning, materialbruk og energibruk i anleggsfasen, jord- og plantevalg og skjøtsel og karbonbinding i driftsfasen. Kriteriene omfatter en metodikk for beregning av klimagassutslipp og er tilpasset ulike beregningsverktøy. På frokostmøte får du presentert kriteriene samt noen foreløpige resultat fra et knippe FutureBuilt-prosjekt som er i gang med klimagassberegninger fra sine fra landskapsprosjekt.
Se DEL&LÆR her.

DEL&LÆR: Innovasjon

Hvordan rigger man seg best for radikal innovasjon i arkitektur og byutvikling? 31. august arrangerte vi DEL&LÆR om innovasjon med et knippe djerve prosjekter som allerede er godt i gang med å innovere.
Se DEL&LÆR her.

DEL&LÆR: Plast i bygg

Plast er et uvurderlig materiale med et vidt bruksområde i byggebransjen. Riktig bruk av plast i bygg har også svært gode klimaegenskaper sammenlignet med alternativene. Samtidig er plast problematisk fordi det i hovedsak er framstilt fra fossile kilder og resirkuleringsgraden er lav. Plast står også for et enormt avfalls- og forurensningsproblem, der byggebransjen er blant de store synderne. Tirsdag 24. mai lanserte FutureBuilt kriterier for plastbruk i bygg.
Se DEL&LÆR her.

DEL&LÆR: FutureBuilt ZERO

FutureBuilt ZERO er en del av hovedkriteriene utbyggere som ønsker å delta i FutureBuilt må forholde seg til. Men metoden er også en «åpen standard» som alle klima-ambisiøse prosjekter kan benytte. Kriteriene er krevende, men samtidig ikke mer ambisiøse enn de må være, om vi skal ta våre klimaforpliktelser på alvor. Velkommen til DEL&LÆR 28. april med crash-kurs i FutureBuilt ZERO-metoden.
Se DEL&LÆR her.

DEL&LÆR: Frokostwebinar om sosial bærekraft

Nye FutureBuilt-prosjekter skal ikke bare være innovative på arkitektur og klima, de skal også svare ut kriterier for sosial bærekraft. Hva er viktig å kartlegge, hvilke prosesser etterspørres, hva er etiske byggeprosesser og hva kreves for henholdsvis bygg og byutviklingsområder? Velkommen til foredrag og samtale med eksperter!
Se DEL&LÆR her.

DEL&LÆR: Frokostwebinar om sirkulære bygg

Vi dykker vi ned i FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg og tar for oss alt fra sirkulære tidligfasevurderinger til ombrukbarhet og endringsdyktighe
Se frokostwebinaret her.

Digital åpning Kristian Augusts gate 23

Digital åpning av Kristian Augusts gate 23 i Oslo. Bygget ble oppført i 1950, og fasaden er vernet etter plan- og bygningsloven. Nå har Höegh Eiendom rehabilitert bygget i tråd med FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg.
Se frokostwebinaret her.
Her kan du bli med på en kort omvisning i Kristian Augusts gate (4 minutter).

DEL&LÆR: Frokostwebinar om grønn mobilitet med lansering av FutureBuilt ZERO-T

På frokostwebinaret presenteres prosjekter hvor det er jobbet med grønn mobilitet på flere vis – fra overordnede planer i 1:10.000 til nudging, deling og medvirkning i 1:1. På webinaret lanseres også FutureBuilt ZERO-T, kriterier som tar for seg transport til og fra bygget eller bydelen over prosjektets levetid.
Se DEL&LÆR her.

Seminar: Ultralavkarbonbetong

Mustad Eiendom utvikler Lilleakerbyen i Oslo/Bærum som et FutureBuilt-område og utforsker nå mulighetene for å benytte innovative, ultra-lavkarbonbetongløsninger. FutureBuilt inviterte derfor leverandørene bak tre spennende konsepter som er under utvikling til et innledende møte med Mustad Eiendom. Konseptene og presentasjonene er såpass innovative at vi rå-filmet møtet med Teams for å kunne dele med flere.
Se seminaret her.

2021

Digital befaring MUNCH

MUNCH er helt sikkert årets mest omdiskuterte prosjekt. Men én ting har det vært lite prat om, og det er miljøløsningene. Oslo bystyre har fra starten hatt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Bli med bak fasaden og hør mer om FutureBuilt-forbildet. Møt Eli Grimsby, adm.dir. utbygger Oslobygg, Juan Herreros og Jens Richter fra estudio Herreros, Karianne Tvedt, regionleder Stema (tidligere prosjektledelse Advansia) og Stein O. Henrichsen, adm.dir. MUNCH.
Se befaringen her.

DEL&LÆR: Naturmangfold

Inspirasjon og erfaringsutveksling om naturmangfold i bygg- og områdeprosjekt for alle som er involvert i FutureBuilt-prosjekter. Presentasjonene fra seminaret er tilgjenelig for alle.
Se DEL&LÆR her.

Frokostmøte: Bærekraftige plussenergi-nabolag i Europa

Bærekraftige plussenergi-nabolag i Europa: Eksempler på demonstrasjonsprosjekter i Norge og Nederland. Frokostmøtet ble arrangert av NTNU (koordinator for syn.ikia) i samarbeid med FutureBuilt.
Se frokostmøtet her.

Frokostmøte om sirkTRE - fra lineær til helsirkulær verdikjede for tre

sirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. På dette frokostmøtet får du høre hvordan!
Se frokostmøtet her.

MUNCH - frokostmøte og omvisning 

60 meter høyt, kledd i resirkulerte aluminiumsplater og med en karakteristisk knekk i toppen, har MUNCH blitt Bjørvikas nye signalbygg. Arkitektene Juan Herreros og Jens Richter fra estudio Herreros forteller om konsept og visjoner for det nye museet. Filmen ble vist på arrangement MUNCH 5. november.
Se intervju med Herreros og Richter her.

Digital byggeplassbefaring til Oksenøya senter

Bli med på digital byggeplassbefaring til Fornebu! Oksenøya barnehage, Oksenøya skole og Oksenøya bo- og behandlingssenter bygges i treverk og med ekstrem lavkarbonbetong, og prosjektet har fått den høyeste miljøsertifiseringen for prosjekteringsfasen i Norge - BREEAM-NOR Outstanding.
Se befaringen her.

Frokostmøte: Slik bestiller du en solid ombrukskartlegging

Ombrukskartlegging er et verktøy for deg som vil finne gull i gamle bygg. På frokostmøtet tok vi et dypdykk i veilederen fra Statsbygg og Grønn Byggallianse for bestilling av ombrukskartlegging. Du får også høre om ulike erfaringer med ombrukskartlegging i foregangsprosjekter. Frokostmøtet ble arrangert av FutureBuilt i samarbeid med Grønn Byggallianse og Statsbygg.
Se frokostmøtet her.

Frokostmøte: Smultring Oslo #4 Case Grønlikaia

Hvordan ser byutviklingen og arkitekturen ut når vi legger hele bredden av bærekraftbegrepet til grunn, både sosiale og økologiske, lokale og globale perspektiver? Og: Hvordan kan «smultring-økonomien» bidra inn i konkrete byutviklingsprosjekter?
Se frokostmøtet her.

Frokostmøte: Urbant landbruk i vekst: Hvordan legge til rette for urbant landbruk i byutviklingen?

Fremtiden vil kreve bærekraftige og blågrønne byer og urbant landbruk er en del av løsningen. I frokostmøtet så vi nærmere på hvorfor og viste inspirasjon fra noen som vet hvordan.
Se webinaret her.
Se film fra Økern Portal her.

Omvisning Kristian Augusts gate 23

Bli med på digital byggeplassbefaring til Kristian Augusts gate 23 i Oslo! Bygget ble oppført i 1950, og fasaden er vernet etter plan- og bygningsloven. Höegh Eiendom har rehabilitert bygget med utgangspunkt i FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Jennifer Lamson, Höegh Eiendom; Jonny Fjelstad, Seltor og Kristine Bekkelund, Multiconsult tar deg med på omvisning rundt i bygget.
Dato: 2. juni 2021
Se omvisningen her.

Frokostmøte: Urban klimainnovasjon

Norge skal slutte med klimagassutslipp i løpet av 30 år. Oslo skal gjøre det på 10. Det krever innovasjon herfra til månen og tilbake. Men hvordan skal vi gå fram? Hvordan rigge oss for radikal innovasjon i byutvikling og arkitektur, mobilitet og ressursforvaltning? Vi har spurt noen eksperter om råd.
Dato: 19. mai 2021
Se frokostmøtet her.

Smultring Oslo #2: Doughnut Economics

Kate Raworth presenterer smultringmodellen med fokus på bygg- og eiendomsnæringen. I tillegg kan du også høre om eksempler fra Amsterdam og Oslo.
Dato: 29. april 2021
Se webinaret her (Facebook).

Omvisning Kristian Augusts gate 13

Bli med på lang omvisning i Kristian Augusts gate 13  (30 min)

Bli med på kort omvisning i Kristian Augusts gate 13  (10 min)

Dato: 23. april 2021

Åpning av Kristian Augusts gate 13

Kristian Augusts gate 13 har satt ombruk på agendaen i byggebransjen. Vi byr på digital snorklipping ved kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, dypdykk ned i sirkulære erfaringer pluss høytidelig overrekkelse av FutureBuilt-plaketten ved Rasmus Reinvang, byråd for byutvikling i Oslo.
Dato: 23. april 2021
Se åpningen her.

Frokostmøte: Kvalitet i arkitektur og byutvikling

Våren 2021 utviklet FutureBuilt kriterier for kvalitet i arkitektur og byutvikling, og siden kvalitet ikke kommer med to streker under svaret, spurte vi bransjen til råds. Dato: 24. mars
Se frokostmøtet her.

Seminar: Sirkulære Fornebu

Sirkulære løsninger i bygg og i nabolag er tema for dette webinaret. Hør om flere fine prosjekter med adresse Fornebu og om hvordan en forhenværende flyplass kan bli et fremtidig utstillingsvindu for sirkulær byutvikling.
Dato: 9. februar 2021
Se seminaret her

.

2020

Frokostmøte: Sosial bærekraft

På dette frokostmøtet dykker vi  ned i begrepsbruken som brukes når det snakkes om sosial bærekraft, presentere eksempler fra kommuner og utbyggere, få innblikk fra forskning og piloter og diskutere metoder og prosesser.
Dato: 10. november 2020
Se frokostmøtet her.

Frokostmøte: Ekstrem lavkarbonbetong

På dette frokostwebinaret presenteres erfaringer, resultater og løsninger med bruk av «slaggbetong» i utvalgte FutureBuilt prosjekter – betong med halverte utslipp sammenlignet med «normal lavkarbonbetong klasse B».
Dato: 2. november 2020
Se frokostmøtet her her.

Deichman i dybden

I filmen "Deichman i dybden" blir du tatt med på omvisning i det nye biblioteket i Bjørvika av biblioteksjef Knut Skansen, arkitektene Einar Hagem og Marius Mowé og interiørarkitektene Silje Brænde og Are Fredrik Berg.
Dato: 28. oktober 2020
Se omvisningen her.

Frokostmøte: Grønn mobilitet

Frokostmøte om bærekraftig bevegelighet, helelektrisk transport på Fornebu, svenske forbilder, siste nytt fra forskningsfronten, smarte strategier og grønn mobilitet i sub-urbane strøk.
Dato: 20. oktober 2020
Se frokostmøtether.

Introduksjonswebinar til FutureBuilt Zero

Når FutureBuilt 2.0 sparkes i gang i 2021, skjer det med enda mer ambisiøse mål. FutureBuilt ZERO er et bud på hvordan Paris-målene kan operasjonaliseres og byggenæringen svare på utfordringen. Dette webinaret er for deg som vil ligge et klimavennlig hestehode foran.
Dato: 13. oktober 2020
Se webinaret her.

Nær-nullenergiboliger i Asker

Nær-nullenergiboliger med forenklede ventilasjonsløsninger og innovative trebaserte løsninger i konstruksjoner og inn- og utvendig overflater. Bli med på digitalt besøk til leilighetene for unge voksne med nedsatt funksjonsevne.
Stikkord: nær-nullenergi, tre
Dato: 3. september 2020
Se befaringen her.

Sirkulære byer

Lineære bruk-og-kast-byer verden over sluker 70% av våre naturressurser, produserer 50% av avfallet og 80% av klimagassene. Det skal vi endre på. På denne XL-utgaven i vår frokostmøteserie sveiper vi bredt og presenterer både top-down strategier og konkrete løsninger for sirkulære byer.
Stikkord: sirkulære løsninger, materialkretsløp, vann, avfall, masser
Dato: 9. juni 2020
Se alle foredragene her.

Gammelt og grønt? Klimavennlig rehabilitering og transformasjon

For at bygg skal få lang levetid må de kunne tilpasses nye behov, ny bruk og nye ønsker. Hvilke strategier kan vi bruke når vi transformerer eller rehabiliterer bygningsmassen for at resultatet skal bli klimavennlig? På frokostwebinaret kan du høre dem som viser vei og stiller klimakrav når eksisterende bygg og områder skal utvikles.
Stikkord: gjenbruk, ombruk, transformasjon, klima
Dato: 27. mai 2020
Se foredragene her.

Digital byggeplassbefaring til Kristian Augusts gate 13

Omvisning i et ambisiøst ombruksprosjekt der Entra bygger Norges første sirkulære bygg etter FutureBuilts kriterier.
Dato: 14. mai 2020
Varighet: 30 minutter
Stikkord:sirkulære bygg, design for demontering, gjenbruk, ombruk, materialkretsløp
Se byggeplassbefaring her .

Delingsøkonomi og bærekraftig byutvikling

Delingsøkonomien er blitt populær og vokser i alle retninger. Hva er gevinsten når ressurser og ting deles? Er deling et viktig skritt når vi skal bevege oss til en mer bærekraftig livsstil? Frokostmøtet byr på forskning og bygde eksempler på delingsøkonomi i praksis.
Stikkord: delingsøkonomi, fellesløsninger, arealøkonomi, delingsløsninger, nye boformer, bærekraft
Dato: 28. april 2020
Se foredragene her.

Lavkarbo byggematerialer

10 år med klimagassregnskaper. Hva har vi lært? Vi gjør opp status for den pågående klimadugnaden i byggenæringen og gir deg både matnyttige materialstrategier og hårete favorittprodukter.
Stikkord: materialbruk, tre, betong
Dato:25. februar 2020
Se foredragene her.

Byøkologi og klimatilpasning

Bynatur skaper gode rammer for et aktivt byliv og bidrar til å skape en robust og klimatilpasset by som er motstandsdyktig ovenfor framtidens utfordringer. Men hva er egentlig status for biologisk mangfold i by? Hvilke trusler står bynaturen ovenfor, og hvilke tiltak iverksettes for å ivareta og supplere den?
Stikkord: biologisk mangfold, bynatur, byøkologi, klimatilpasning, overvannshåndtering, pollinerende løsninger, grønne tak
Dato: 4. februar 2020
Se foredragene her.

 

2019

Nær null og pluss - hva kommer nå?

Det er fem år siden de første nær null- og plussenergibyggene i Norge sto ferdig. Hør om erfaringer fra FutureBuilt, Powerhouse og FME ZEB/ZEN og bli med oss å se inn i framtiden.
Stikkord: energi, plussenergi, nær-nullenergi
Dato:12. desember 2019
Se foredragene her.

Erfaringer med sirkulære bygg

FutureBuilt lanserte i januar 2019 Kriterier for sirkulære bygg. Disse blir nå testet ut i flere sirkulære FutureBuilt-prosjekter. På frokostmøtet vil du høre om erfaringer og løsninger fra de første pilotbyggene, og om sirkulære case og initiativer fra utbyggere, entreprenører og nye aktører.
Stikkord: sirkulære bygg, materialkretsløp, gjenbruk, ombruk, upcycle
Dato:21. november 2019
Se foredragene her.

Kan vi bygge oss til mer natur i byen?

All menneskelig arealbruk påvirker naturmangfoldet. Hva skal til for at bygg og eiendomssektoren bidrar til økt insekt, fugle- og planteliv? Og hvordan er naturmangfold viktig for bygg- og eiendomssektoren? Burde økt naturmangfold settes som en forutsetning for fremtidens bygg- og eiendomsutvikling?
Stikkord: biologisk mangfold, klimatilpasning, overvannshåndtering, pollinerende løsninger
Dato: 6. september 2019
Se foredragene her.

Design for demontering og ombruk

Fleksibilitet og endringskapasitet er to kvaliteter som står høyt i kurs både for byggherrer og leietakere. Med gryende interesse for sirkulære bygg, er også endringsevne for å sikre optimalisering av bygg og materialer et mål. Hva er design for demontering i Norge anno 2019? Hva er det som gjør dette til en interessant strategi for sirkulære bygg? Og hvordan legge til rette for design for demontering i praksis?
Stikkord: sirkulære bygg, design for deconstruction, demontering, gjenbruk, ombruk, upcycling
Dato: 6. juni 2019
Se foredragene her.

Hva vil det si å ha gode dagslysforhold i bygg?

Forskning viser at manglende tilgang på dagslys skader helsa, og at utsyn mot natur og grøntarealer er bra for oss. På frokostmøtet vil du få høre hvordan det har blitt lagt til rette for gode dagslysforhold i to FutureBuilt-prosjekter, samt erfaringer fra Arbeidstilsynet og en dagslysekspert.
Stikkord: dagslys, utsikt, helse
Dato: 2. april 2019
Se foredragene her.

 

2018

Bærekraftig liv mellom husene

Det finnes byer, bydeler og områder som vi besøker om og om igjen, tilbringer mer tid i og føler oss mer vel i enn andre steder.  Hvorfor utgjør det så stor forskjell for oss, og hva gjør et sted mer attraktivt enn et annet? På dette frokostmøtet deles kunnskap og eksempler på bærekraftig liv mellom husene.
Stikkord: bærekraft, byliv, bolig, kvalitet
Dato:  24. oktober 2018
Se foredragene her.

FutureBuilt2018

Framtiden er urban, klimanøytral og sirkulær. Men mest av alt; den er hva vi gjør den til. Til årets FutureBuilt-konferanse har vi invitert et knippe forelesere som med tydelige visjoner og stor lidenskap driver fram endring i byene våre – mot en mer bærekraftig framtid.
Stikkord: levende byer, grønn mobilitet, sirkulær ressursbruk og klimaledelse
Dato: 7. juni 2018
Se alle foredragene her.

Takflater - slik kan det gjøres

Stadig flere byer, kommuner og eiendomsbesittere ser at tak kan tilføre nærmiljøet verdi, fordrøye overflatevann og utnytte solen. Det er mange muligheter ved å ta tak med i tidlig planlegging og som del av strategien for utviklingen av en eiendom. På dette frokostmøtet løfter vi frem gode eksempler på bruk av takflater.
Stikkord: grønne tak, byliv, kvalitet, biologisk mangfold, bynatur
Dato:20. juni 2018
Se alle foredragene her.

Grønne boliger med sorte tall

Hvordan kan man bygge bærekraftige boliger med gode brukskvaliteter og lav miljøbelastning uten merkostnader? Pris og kvalitet blir ofte satt opp mot hverandre. FutureBuilt-erfaringer og andre prosjekter viser at det ikke trenger å være slik. Eksempler og debatt.
Stikkord: bolig, bærekraft, bokvalitet, boligkvalitet
Dato:15. mai 2018
Se alle foredragene her.

Smart og grønn mobilitet

Når all trafikkvekst i byene skal tas gjennom kollektiv, sykkel og gange, og delingsøkonomien er en realitet, hvordan endrer dette måten vi må planlegge og prosjektere både områder og det enkelte bygg?
Stikkord: grønn mobilitet, transport, sykkel, mobilitetsplanlegging, kortreiste løsninger
Dato: 24. april 2018
Se alle foredragene her.

Naturligvis – erfaringsseminar

Gjennom prosjektet Naturligvis har vi utviklet nye konsepter for naturlig klimatisering av bygg. To pilotprosjekter står nå klare og et tredje er under utvikling. Her deles kunnskap og erfaringer.  
Stikkord: naturlig klimatisering av bygg, FoU, ventilasjon
Dato: 21. februar 2018
Se alle foredragene her.

 

2017

FutureBuilt2017: Neste stopp 2050

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? Det kan vi, i følge eiendomsbransjens visjoner for 2050. Hvis vi er villige til å ommøblere gatene og bo litt tettere, bruke og produsere energi litt smartere, sirkulere bygg og materialer i stedet for å kaste dem og produsere arkitektur og byggevarer med nullutslipp.
Stikkord: høyhus i tre, sirkulær økonomi, Thomas Rau, nullutslippsbetong, energi
Dato: 8. juni 2017
Se alle foredragene her.

 

2016

FutureBuilt2016: Bilen, biffen, boligen

Kan vi reise, bo og spise oss ut av klimakrisen? På FutureBuilt2016 presenterte vi fremtiden: Den bilfrie byen, den selvbygde byen og den spiselige byen.
Stikkord: urban dyrking, nye boformer, grønn mobilitet, bilfri by, Philippe Crist
Dato: 8. juni 2016
Se alle foredragene her.

 

2015

FutureBuilt2015: Fordi det lønner seg

Det lønner seg å bygge tett, urbant og med høy kvalitet. Det lønner seg å ta toget, sykle og gå. Det lønner seg å bygge plusshus, og det lønner seg å være ledende på miljø. Arkitekter kan gjøre forretning på å stille miljøkrav til sine klienter, og utbyggerne får mer igjen for pengene de investerer i ambisiøse miljøbygg.
Stikkord: lønnsomhet, grønn mobilitet, byutvikling, Janet Sadik Khan, Philippe Rode, Mark Watts
Dato: 3. juni 2015
Se foredragene her.

 

Foto: Tove Lauluten