Logo

Arrangement

Frokostmøte: Grønn mobilitet

Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp i byer, og potensialet for å...

Nansenløkka på Fornebu planlegges bilfritt i dagen (kun nyttetransport, flytting og brannbil) og det etableres tre sykkelparkeringsplasser per bolig. Utbygger: OBOS Fornebu. Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS, Transborder Studio AS

Arrangement

Grønn mobilitet - innovasjonsworkshop (kun for inviterte)

Vi er i gang med å utvikle FutureBuilt 2.0 og kjører en serie med tematiske innovasjons...

20. oktober kan du være med på workshop om grønn mobilitet. Ill.: PBE

Nyheter

FutureBuilt-TV

Arrangement

FutureBuilt ZERO – introduksjonswebinar