FoU

FutureBuilt er en arena for innovasjon, FoU-aktiviteter og leverandørutvikling. Målet er å få frem ny kunnskap, nye produkter og konsepter som er nødvendig for å realisere en klimavennlig byutvikling i praksis.

Blant forskningsprosjektene FutureBuilt har vært involvert i, er Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN) og Zero Emission Buildings (ZEB) ved NTNU, samt Naturligvis, som er et forskningsprosjekt ledet av Skanska, finansiert av Norges forskningsråd.

FME ZEN

FutureBuilt er samarbeidspartner i The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN). Forskningssenteret skal bidra til å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Senteret gjennomfører forskning på nullutslippsområder i smarte byer og har som mål å utvikle løsninger, for framtidens bygninger og byområder, som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan bli en realitet. Fakultet for arkitektur og design ved NTNU er vertsinstitusjon for FME ZEN og leder forskningssenteret sammen med SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi. I tillegg er det flere samarbeidspartnere fra næringsliv og offentlig virksomhet. 

FME ZEN har per nå åtte pilotprosjekter i Norge, hvorav to er FutureBuilt-prosjekter: Furuset i Oslo og Oksenøya-senteret på Fornebu i Bærum.

Les mer om FME ZEN på deres egne nettsider.

Samarbeidspartnere

NTNU, SINTEF, Oslo kommune, Bergen kommune, Trondheim kommune, Bodø kommune, Elverum kommune, Steinkjer kommune, Bærum kommune,Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg, NVE (Norges vassdrag og energidirektorat), DiBK (Direktoratet for byggkvalitet), ByBo, Elverum Vekst, TOBB, Snøhetta, Asplan Viak, Caverion, Civitas, Energi Norge, GK Norge, Hunton, Moelven, Multiconsult, Norcem, Norsk Fjernvarme, NTE, Skanska, Smart Grid Services Cluster,Statkraft,Sweco, tegn 3 og FutureBuilt.

Naturligvis

Målet med Naturligvis har vært å utvikle kunnskap, konsepter, teknologier og strategier for passiv klimatisering av bygninger, som samtidig skal føre til beytdelig reduksjon av energibruk, lavere kostnader, høy arkitektonisk kvalitet og godt innemiljø. Prosjektet gikk over tre år i perioden 2015-2017. FutureBuilt-prosjektet Nydalen Vy er et av prosjektene som inngår i Naturligvis.

Naturligvis er et forskningsprosjekt som ble ledet av Skanska og finansiert av Norges forskningsråd.

Ved avslutningen av Naturligvis ble det laget et seminar og en rapport.
 

Se film fra seminaret.

 

Samarbeidspartnere

Skanska, Snøhetta, SINTEF Byggforsk,Avantor, Lindab, AJL, Rockfon, Acusto, Unicon, Brekke & Strand, Fokus rådgivning, OPAK, Window Master,Erichsen & Horgen og FutureBuilt.