Konkurranser

Det er ønskelig at flest mulig av forbildeprosjektene i FutureBuilt kommer til gjennom arkitekturkonkurranser. Konkurransene kan ha ulik form, som åpne plan- og designkonkurranser og idékonkurranser, begrensede konkurranser, parallelloppdrag eller ulike former for samspillkonkurranser som også involverer utførende.

Det som er viktig for FutureBuilt er at det i konkurransene, og i anskaffelsesprosessen for øvrig, er stort fokus på innovasjon og kvalitet, både med hensyn til klima, arkitektur og bymiljø. Det forutsettes derfor at konkurransene skal inneholde løsningsforslag, legge til rette for integrert design og rette seg mot tverrfaglige team, hvor deltagerne gjerne kan være både arkitekter, rådgivere og utførende med flere.

FutureBuilt bistår utbyggere med kvalitetssikring og innarbeiding av kvalitetskriteriene i konkurransegrunnlag, sammensetning av jury og juryens rådgiverteam, bidrar med markedsføring av konkurransene og formidling av resultater. Under kan du se en oversikt over konkurranser i regi av FutureBuilt.

Konkurranser bygg

 

Konkurranser byutvikling